40 år med blåkronad fladdermuspapegoja (Loriculus galgulus)

40 år med blåkronad fladdermuspapegoja (Loriculus galgulus)
21 mars, 2016 Bengt Larsson

Blåkronan, eller den blåkronade fladdermuspapegojan (Loriculus galgulus), förekommer vild i Malaysia, på Sumatra och Borneo och i andra delar av den indonesiska övärlden. Hanen och honan skiljer sig åt i färgen. Hanen har en mer neongrön färg och en lysande röd strupfläck. Den blåa kronan är något intensivare blå än honans. Gumpen är klarröd, och övergår i gult mot ryggen. Honans färg är generellt något mattare och saknar de första åren helt den röda strupfläcken. Äldre honor som är 5–6 år gamla, får med tiden likadan färg som hanarna. Är fåglarna inte ringade har man svårt att se skillnad på hanar och honor när de är äldre. Ungarna liknar mest honan, men är helt matta i färgen. Ungarnas näbb är gul de första månaderna. Utfärgningen av ungfåglar sker efter 1,5–2 år. Först då går det med säkerhet att fastställa könen.

Loriculus_galgulus_rygg_MK

Blåkrona hane. Magnus Karlsson.

Blåkronor har varit mina absoluta favoriter i många år. En fördel är att man kan blanda dem med småfåglar. De mindre finkarna drar nytta av blåkronornas foder. Jag utfodrar mina blåkronor med söta frukter som papaya (mycket mogen), kaktusfikon, söta äpplen och päron. Varje dag får de honungsvatten med en sockerkakskiva i och några gånger i veckan nektarlösning ATC. Detta foder går åt först. Mjölmask och andra insekter får de dagligen.

Jag håller en grupp på 5,5 fåglar i en voljär på 1,7 x 2,5 meter och höjden 2,3 meter. De har även tillgång till en utevoljär. För häckningen låter jag fåglarna kunna gå ut och in under två månader i maj och juni. Detta för att de skall få sol och regn på sig.

Blåkrona hona. Bengt Larsson.

Blåkrona hona. Bengt Larsson.

Holkarna hängs upp i början av juli. Hanarna har då börjat spela för honorna. Spelet börjar med att hanen reser de röda gumpfjädrarna och sin röda strupfläck och att de vaggar fram och tillbaka på pinnen. Honan matas med en välling som skjuts över utan att han rör vid honans näbb. Mina fåglar har alltid häckat i vanliga starholkar. Kullens storlek brukar vara 3–5 ägg. Ruvningstiden är drygt 18 dygn och det är enbart honan som ruvar. Antalet ungar kan variera från 1–5 stycken. Det vanligaste är nog 3 ungar i var kull. Ungarna stannar i boet i omkring fem veckor och återvänder sedan inte till boet mera. Uppmatningsfodret är det samma som ges som foder till de vuxna. Dessutom ökas mängden mjölmask och myrägg väsentligt. Ungarna matas av båda föräldrarna i tre veckor innan de är självständiga. Två kullar brukar det bli av de par som häckar varje sommar. Ungarna får gå kvar hos föräldrarna under hela säsongen.

Blåkrona unge. Bengt Larsson.

Blåkrona, unge. Bengt Larsson.

Temperaturen hos blåkronorna ligger sällan under 20° och på vintern, när värmen är påslagen, håller jag dem i 21°. Förstauppfödningen av blåkronor i Sverige skedde hos mig 1977. Under årens lopp har jag nog fött upp mellan 350 och 370 ungar. Antalet ungar i år blev elva stycken. Tyvärr har flertalet uppfödda ungar lämnat landet. Först på senare år verkar intresset för dessa juveler ha ökat i Sverige.

Roy Nord