Börja med frukt- och insektsätande fåglar.

Börja med frukt- och insektsätande fåglar.
21 februari, 2016 Bengt Larsson

Frukt- och insektsätande fåglar är kanske inte det man rekommenderar för nybörjare och de har ett oförtjänt dåligt rykte av folk som aldrig haft några, som svårskötta och grisiga. Det kan inte vara mer fel. Det finns fåglar i denna skötselgrupp som är lättskötta och de ger så mycket mer tillbaka än andra fåglar. Många är vackra och färggranna, har en vacker sång och mycket livliga. Få av dessa skapar problem för ägaren med oljud, avgnagda sittpinnar, etc. Häckning däremot kan bli svårare men samtidigt en utmaning värdig en specialist.

Kort historik
Den stora internationella fågelhandeln tog fart i slutet av 60-talet och början av 70-talet. Då kom det fåglar från hela världen men i relativt litet antal. När nya länder öppnades och exploaterades och dessutom transporterna förbättrades under andra halvan av 70-talet, kom nya arter och fler fåglar. Ett efter ett stängde många länder export av vilda djur för kommersiell handel. Brasilien stängde i slutet på 60-talet, Colombia, Indien, Thailand med flera, under de kommande tio åren. När Vietnam öppnade sin isolering på 90-talet exploderade handeln på ett förödande sätt för djurlivet. Det som inte exporterades för sällskapsdjurshandeln, skickades till de kinesiska matmarknaderna. Under 90-talet importerades det miljontals fåglar till Europa från Kina. Det fanns en importör i Holland som bara importerade fåglar därifrån och en bekant har berättat att han vid ett tillfälle såg 100 000 fåglar i lager där. Kina stoppade exporten av fåglar år 2000 och efter det försvann nästan alla trastskrikor, glasögonfåglar, timalior och många andra fåglar från prislistorna. Efter Kinaeran tog Indonesien över och de, Hong Kong, Taiwan och Malaysia dominerade exporten av fåglar från Asien fram till fågelinfluensan stoppade all internationell handel 2005. EU införde totalstopp för import av vildfångade fåglar för kommersiellt ändamål 2007. De mest seriösa exporten av vildfångade fåglar kom under flera decennier fram till stoppet från Tanzania, Peru, Guyana,och Surinam som har kvoterad export och fåglarna transporterades under mycket ordentliga former med friska och välmående fåglar. Tyvärr kunde man inte säga det om många andra länder.

Det kommer enstaka legala importer till djurparker och forskning och en del uppfödda fåglar till EU. Det finns tecken på att en viss smuggelverksamhet förekommer men de är få individer och vanliga arter och nästan alla är afrikanska arter. De exporterande länderna har nu vänt sig till nya marknader i Asien och Mellersta Östern. De senaste åren (2018) har smuggelligor avslöjats i Spanien och Östeuropa.

Idag är nästan alla fåglar som säljs födda i bur vilket ger ett friskare fågelbestånd och priserna har skjutit i höjden. Hela hobbyn har blivit sundare och ägarna är mer rädda om sina fåglar. Precis som den internationella papegojhandeln visade samma utveckling med kraftiga handelsminskning under 1980-talet. Idag kan man köpa nära nog alla papegojarter som går att hålla i bur. Det kommer inte att bli samma utveckling med de frukt- och insektsätande fåglarna med jag är övertygad om att det kommer att finnas fler arter än vad vi först trodde när importstoppet trädde i kraft 2005.

De vanligaste arterna på marknaden
När man pratar om fåglar man skall börja med tillhör dessa inte de billigaste och det är bra för det skall inte vara alltför lätt att börja med dem. Det finns arter i prisklassen 1 000 SEK och uppåt. Jag tänkte ge en liten överblick över olika arter som finns att få tag på i Europa regelbundet och vad de kräver.

Bul-byler
Några bul-bul-arter finns regelbundet till salu från uppfödare i Europa och ibland i Sverige men oftare i Danmark. De vanligaste som annonseras ut i Europa är rödörad, rödgumpad och vitkindad bulbul, men flera andra arter förekommer mer sporadiskt. De är lättskötta men är aggressiva under häckning.

Starar
De som vanligen syns på olika marknadsplatser på Internet är några arter afrikanska glansstarar, de asiatiska pagod-, silkesstarar och några arter till. Skötselmässigt är dessa de insektsätande stararna lättast att sköta och få tag på. Beo- och Balistare finns men de är dyra och kräver lite mer skötsel. Balistaren är en CITES I-art och man måste ha CITES-intyg för att köpa, hålla och transportera de vilket det är en del extrajobb med. Det finns två populationer i fångenskap av Balistaren, dels den stamboksförda i djurparkerna i världen över och dels de som hållits under decennier av privata fågelhållare och som finns att köpa över hela Europa. De privata är troligen mycket inavlade och olika defekter kan uppträda på grund av det, som klena individer, deformerade ägg, svag fortplantningsförmåga och låg överlevnad av ungar.

Timalior och trastskrikor
Olika timalior har varit populära och vanliga burfåglar under mycket lång tid. De kommer, med få undantag, alla från Asien och den vanligaste är Kinesisk näktergal, även kallad solfågel och sångtimalia. Den importerade i tusental från olika länder i Asien till Europa fram till 2000 och på sjuttiotalet kostade ett par runt hundralappen. Idag kostar ett par sällan under 3000 SEK. Det är en mycket lättskött timalia som häckar relativt lätt. Andra timalior som varit vanliga är de silverörade, blåvingade, diadem och olika mestimalior (Yuhina). En närbesläktad grupp som delats upp i flera olika släkten på senare tid är trastskrikorna (Garrulax, m fl.). De nordligt förekommande arterna av timaliorna är mycket köldhärdiga och kan vistas ute året runt. Min bestämda uppfattning är dock att det inte är att rekommendera att hålla dem utan skyddshus eftersom riskerna för dödsfall om det skulle uppkomma hälsoproblem.

Trastar
Det finns regelbundet flera arter trastar att köpa i Tyskland, Hollamd och England. De vanligaste är shamatrast, damatrast, svartbröstad trast och kastanjeryggad trast. En fågelvän i Tyskland berättade att han visste över 50 uppfödare av shamor bara i Tyskland. Alla trastar är övervägande insektsätare men de flesta tar mer eller mindre frukt också.

Näshornsfåglar
Det finns flera arter av näshornsfåglar att köpa varje år. De är mycket lätta att hålla med rätt foder och deras häckningsbiologi är mycket spännande där honan murar in sig när hon skall lägga ägg och föda upp sina ungar och följaktligen är hon beroende av hanen för mat under denna tid. De mindre arter som finns att uppfödda varje år är hornskator av arterna rödnäbbade, gulnäbbade, gråa och von der Deckens toko. Det förekommer även större arter av afrikanska och asiatiska näshornsfåglar men de kräver mycket stora utrymmen som få utanför djurparksvärlden kan erbjuda.

Tukaner
I Sverige har vi ett unikt bestånd av tukaner som har gjort många uppfödare avundsjuka på kontinenten. Det är de mindre arassarierna som vi har två arter av i Sverige. De har lika skötselbehov och lever huvudsakligen av frukt och ett tillskott av lågjärnhaltig pellets. Under häckning bör det få insekter i mindre mängd. De kan vara mycket aggressiva mot varandra men det verkar vara ett problem hos de som ger mycket insekter året runt.

Turakoer
Nästan alla arter av de afrikanska mycket färggranna turakoerna finns att köpa i Europa. De var bland de första fruktätarna att etableras som burfödda och de var tidigt ett vanligt komplement tillsammans med duvarter i den övre delen av voljärerna hos många fasanuppfödare.

Mer ovanliga arter
I princip föds det upp alla typer av frukt- och insektsätande fåglar i Europa och det går inom ett år till och med att få tag på både kungsfiskare, biätare, tangaror och kolibrier. För att få tag på dem måste man ligga i och skaffa sig kontakter och förtroende hos uppfödarna. Det är inte som tidigare att den som betalar högst alltid utan kunskap och seriöst intresse blir allt viktigare.

Bengt Larsson

Artikeln publicerad i Fågelhobby 2011