En bur för frukt- och insektsätande fåglar.

En bur för frukt- och insektsätande fåglar.
21 februari, 2016 Bengt Larsson

Inredning
Inredningen bör bestå av naturgrenar av olika dimensioner som sittpinnar och placerade på olika höjd. Dominanta fåglar vill sitta högre än de andra, annars kan det gå illa.

Storlek
Det som gör denna grupp fåglar så attraktiva är, vid sidan om fjäderprakt, att de är mycket rörliga och aktiva fåglar. Vissa kräver mycket stora utrymmen, som turakoer, emedan andra klarar sig med en mindre voljär på ett par meter för ett par av de mindre arterna. Har fåglarna tillgång till en utevoljär året runt kan innevoljären vara mindre.

Klimat
Alla fåglar behöver dagsljus och frisk luft. Många arter från t ex Kina kan hållas kallt med skyddshus men de flesta behöver ett varmt hus som håller minst 15 °C. Att hålla dem kallare tycker jag innebär alltför stora risker och mycket energi som skall gå till häckning går till att överleva. Om någon fågel skulle bli sjuk är marginalerna att rädda den dessutom avsevärt mindre.

Planterade voljärer
Det mycket positiva med många arter inom denna skötselgrupp är att man med fördel kan ha dem i planterade voljärer. En del fruktätare kan plocka knoppar och blad.

Avföring
När man planerar en bur för fruktätande fåglar bör man beakta deras lösa avföring och behovet av hög foderhygien för det färska fodret. De insektätande arterna har en torr avföring med hög andel ureater, det vita i avföringen, som hos fåglar är nästan ren urinsyra. Den höga urinsyradelen kommer av den proteinrika kosten och den gör avföringen syns tydligt. I avföring från fruktätare kan man knappt skilja avföringskomponenterna och inte alltför sällan passerar helt naturligt mer svårsmälta foderdelar osmält genom tarmen. Detta sker speciellt när fågeln blir stressad och tömmer tarmen. Rengöring av burbotten bör göras med regelbundenhet så att ingen lukt eller mögeltillväxt uppkommer. Utomhus bryts dessa fåglars avföring ner mycket fort men många fåglar släpper sin avföring på samma ställe under favoritpinnen och det kan finnas anledning att städa undan där ibland.

Foderplatsen
Skålar skall vara lättdiskade och då är glas och rostfritt lämpligast. Plast och keramik spricker och får repor där det samlas bakterier och mögelsvampar. Det bästa är att ha olika skålar till olika foderslag. Friskt vatten får aldrig saknas. Fruktätarnas färska foder är naturligtvis mycket känsligare än andra fåglars och foderhygienen är mycket viktig. Fruktskålarna måste diskas varje dag. Under den varma tiden måste man tänka på att frukten inte jäser och det kan vara nödvändigt att utfodra två gånger om dagen i sådana givor att fåglarna äter upp frukten inom fyra fem timmar. Blöta, skurna  och mjuka frukter är känsligare än hela, torra och fasta. Det torra fodret, i form av pellets eller universalfoder, måste det då finnas tillgång till hela tiden tillsammans med friskt vatten. Hungriga fåglar kan bli mycket aggressiva hos de temperamentsfulla arterna. Foderskålarna skall placeras ovanför marknivå för de flesta arter och man bör se till att de inte är åtkomliga för möss. Möss kan hoppa mycket långt och högt och klättrar på de flesta material, utom glas och skarvfri plåt.

Bengt Larsson

Artikeln publicerad i Fågelhobby 2011.