EU stoppade import av vildfångade fåglar, 2007.

EU stoppade import av vildfångade fåglar, 2007.
23 mars, 2015 Bengt Larsson

Med anledning av riskerna med fågelinfluensan beslutade EU parlamentet den 12 januari 2007 att all import av vildfångade fåglar skall vara förbjudet från och med 1 juli 2007. Endast uppfödda fåglar från godkända länder skall få importeras till EU (USA, Canada, Australien etc).

Så sent som i december förlängdes det totala importstoppet av fåglar till EU från 1 januari till 1 april, men nu har en lag instiftats enligt BBC och det totala stoppet förlängts till dess lagen träder i kraft den 1 juli 2007. Det är märkligt eftersom all smitta och smittspridning har hittats hos tamfåglar. De få kända fall hos vilda fåglar har inte spritt sig vidare ens till andra vilda fåglar.

Det är av smittskyddsskäl som lagen instiftas. Länge har djurskyddsorganisationer försökt stoppa handeln av djurskydds- och artskyddsskäl men misslyckats. Det är dock anmärkningsvärt att en så ansedd artskyddsmyndighet som FN-organet CITES beklagar den nya lagen och befarar dels att den illegal okontrollerad handel kommer att öka men också att människor som har fågelfångst som sin enda födokälla i fattiga länder står utan försörjning. Många länder som exporterar fåglar har kvoter för varje art och handeln sker på hållbara grunder ur naturvårdssynpunkt. Det som i alla tider har misslyckats i handeln är djurskyddet. Hanteringen av fåglarna är i många fall vidriga och i vissa sammanhang dör oförsvarligt många fåglar. Många av handlarna har skärpt sig mycket de senaste åren men nu ser den internationella handeln med vildfångade fåglar ut att vara historia.

Tyvärr ser jag nog själv ett riskscenario med att handlarna kommer etablera sig i periferin utanför EU och sedan kommer att smuggla in nästan lika mycket fåglar som importerats tidigare. Dock den här gången totalt utan hälso-, djurskydds- och artskyddskontroll. När en fågel väl är i till exempel Rumänien i EU kan man transportera den som legal inom EU. Jag är rädd för att EU-parlamentet har startat en ny industri utan insyn. EU växer och får yttre gränser som är sämre kontrollerade. Den som lever får se.

http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/europe/6253543.stm
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=21222&Cr=bird&Cr1=flu

Sverige införde importförbud av vildfångade fåglar 1998 av djur- och artskyddsskäl.

Bengt Larsson