Möte intressegruppen för frukt- och insektsätande fåglar i Göteborg 2015

Möte intressegruppen för frukt- och insektsätande fåglar i Göteborg 2015
23 mars, 2016 Bengt Larsson
Blåkronad mot-mot (Motmota motmotus) i regnkogen på Universeum. Foto Bengt Larsson.

Blåkronad mot-mot (Motmota motmotus) i regnkogen på Universeum. Foto Bengt Larsson.

Mötesrapport från Göteborg, 5 september.

Frukt- och insektsätande fåglar är en skötselgrupp av fåglar som inte har någon förankring i de vetenskapliga nomenklatursystemen. På engelska kallas de ”Softbills” och på tyska ”Wiechfresser” och omfattar per definition, enlig Clive Roots, ”alla fåglar som i huvudsak lever av ryggradslösa djur och/eller mjukt växtmaterial samt vars ungar är hjälplösa vid kläckning”.

Vi är ett troget gäng som sysslar med dessa fåglar som träffas och utbyter erfarenheter sedan några år. I år tog Håkan Kronholm och Roy Nord mötet ett steg längre och föreslog att vi skulle bilda en intressegrupp med matrikel och kontaktpersoner för olika fåglar. Ingen förening med stadgar och styrelse, utan mer en maillista där vi lätt kan få kontakt med varandra vid behov, byta fåglar och hjälpa varandra.

Jan visade runt i regnskogen.

Jan Westin visade runt i regnskogen.

Håkan Kronholm och Roy Nord arrangerade mötet på Universeum i Göteborg den 5 september. Drygt 30 personer från hela Sverige var anmälda och vi fick en presentation och rundvandring av Universeum under ledning av initiativtagaren till anläggningen, Jan Westin. Nästa år firar de 15 år och står inför en omfattande ombyggnad och upprustning med många nya delar i framför allt den stora regnskogsanläggningen. Den kommer att delas upp i genomgångsvoljärer för att djuren skall fungera optimalt och fortplantning skall lyckas bättre med fler arter. Efter rundvandringen höll Håkan Kronholm och undertecknad föredrag om turakoer, tukaner och foder. Arne Nylund skulle ha pratat om beostarar och skrikor men fick förhinder. Martin Simonsson fick i uppdrag att starta en facebookgrupp och den var igång snabbare än man han blinka. Undertecknad fick i uppdrag att se på förutsättningarna för en hemsida. Eftersom gruppen inte har någon ekonomi så lovade jag att sponsra gruppen med en sida på den fågelfaktasite som länge varit på gång i min skalle. Det tar lite tid att starta men jag återkommer snart med besked. Manus och redaktion är så gott som klart. Håkan har skapat en matrikel och tillsammans med Roy en lista på kontaktpersoner för olika fågelgrupper.

Brasiliansk tangara (Ramphocelus bresilius) är en av innevånarna i regnskogen på Universeum.

Brasiliansk tangara (Ramphocelus bresilius) är en av innevånarna i regnskogen på Universeum.

Magnus Karlsson fick i uppdrag att arrangera nästa års möte i Stockholmsregionen.
Stämningen var i topp och alla åkte hem till synes nöjda och förväntansfulla på en fortsättning.

Hela arrangemanget avslutades med ett hemma hos besök hos Håkan Kronholm för de som kunde stanna. När alla tittat färdigt på Håkans fåglar och anläggning så dukades det upp en smaskig buffé . Fågelpratet fortsatte runt borden och alla var eniga om att behovet är stort av denna typ av intressegrupp men också av liknande arrangemang.
Ryktet säger att det hade hunnit bli en ny dag när de sista engagerade lämnade familjen Kronholms bostad.

De som är intresserade att vara med i gruppen kan kontakta Håkan Kronholm, hakan.kronholm@angered.goteborg.se.

Text Bengt Larsson
Foto Stefan Sjöström (Motmot, Bengt Larsson)