Intressegruppen

Intressegruppen för frukt-, nektar- och insektsätande fåglar.

Välkommen!
Intressegruppen bildades 2015. Målet är ett artbevarande arbete med dessa fåglar. Många av dem riskerar att försvinna ut hobbyn. Inom gruppen görs det resor till uppfödare både lokalt och runt om i Europa för att byta erfarenheter och fåglar. Intresset för just denna typ av fåglar ökar och gruppen har fått en anslutning över förväntan. Vi håller möten och seminarier, öppna för alla intresserade (se nyhetssidan).

Vad är frukt-, nektar- och insektsätande fåglar?
Den här grupperingen har inget med taxonomi eller systematik att göra utan är ett skötselorienterat begrepp för exotiska hobbyfåglar. Arterna kommer från alla fågelordningar. På engelska kallas de Soft-billed Birds och på tyska Weichfresser.
De är:
Carnivorer – lever på ryggradsdjur. T ex kungsfiskare. Rovfåglar undantaget.
Insectivorer – lever på insekter och andra evertebrater. T ex biätare.
Omnivorer – lever på både animaliskt och vegetabilisk föda, ofta opportunister. T ex kråkor, näshornsfåglar.
Frugivorer – lever på frukt och bär. T ex turakoer, tukaner, fruktduvor.
Nectarivorer – lever på blomnektar och sav. T ex kolibrier, lorier.
Folivorer – lever på blad och blomblad. T ex turakoer, musfåglar.
Få arter är helt trogen sin fodergruppering.

Kontaktpersoner grupper/arter (se kontaktsidan).